Selamat Datang !

Hubungi Kami


  Pusat Dokumentasi Melayu,
  Dewan Bahasa dan Pustaka,
  Peti Surat 10803,
  50926 Kuala Lumpur.

  Tel: 03-2147 9659/9661
  Faks: 03-2147 9626
  E-mel: khidmat1@dbp.gov.my