Selamat Datang !

MATLAMAT

    1.Mewujudkan pusat sehenti bahasa dan persuratan Melayu yang memenuhi keperluan dan permintaan pengguna dalaman dan luaran.

    2.Menyebarluaskan maklumat kepustakaan Melayu dalam format digital serta menyediakan sumber rujukan mudah dan cepat.

    3.Membina dan menyimpan khazanah digital yang berdaya saing serta mempunyai nilai komersial untuk dipasarkan melalui e-dagang.