Selamat Datang !

DASAR KESELAMATAN

    Perlindungan data teknologi terkini adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada piawaian keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.