Selamat Datang !

DASAR PRIVASI

    DBP tidak akan menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi pengguna untuk apa sahaja tujuan tanpa persetujuan pengguna. Maklumat peribadi pengguna akan digunakan untuk makluman sebarang pertanyaan, pengendalian aduan, penyediaan notis operasi, penyimpanan rekod dan pemberitahuan berkenaan dengan pembelian sahaja. Portal ini mempunyai pautan ke laman sesawang agensi kerajaan. Dasar Privasi ini hanya terpakai untuk Portal ini sahaja.